ร้องเรียน ร้องทุกข์


 

ท่านสามารถร้องเรียน/แจ้งการทุจริต ถึงเทศบาลตำบลร่องจิกได้โดย

  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเทศบาลตำบลร่องจิก เลขที่ 168 ม.2 ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
  2. ส่งเรื่องไปยัง Facebok แฟนเพจเทศบาลตำบลร่องจิก
  3. ผ่านทางเว็บไซด์ เทศบาลตำบลร่องจิก

 

 

 

09/12/2016

428

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th