ติดต่อเทศบาล


เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663

นายปัญญา  แสนสุภา ปลัดเทศบาลตำบลร่องจิก        080 - 187 - 8617
เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th

 
 
หน่วยงานข้างเคียง
 

องค์การบริหารส่วนตำบลปลาบ่า

เลขที่ 189  ตำบลปลาบ่า  อำเภอภูเรือ  จังหวัดเลย 42160

สำนักปลัด  อบต.ปลาบ่า โทรศัพท์ /โทรสาร :    042 – 870 – 691

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตำบล หนองบัว อำเภอ ภูเรือ เลย 42160    โทรศัพท์  042 899 206

 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดค่าง

เลขที่ 119 หมู่ที่ 6 ตำบลาดค่าง   อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160  โทรศัพท์   042 039 935

 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม

เลขที่ 242 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 42120  โทรศัพท์  042-870-675
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง

ตั้งอยู่เลขที่ 149  หมู่ที่ 8  ตำบลโพนสูง  อำเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย

โทร: 042-801194,09-5168-7798  แฟกซ์: 042 -801194

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

26/10/2016

1591

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th