สถานที่ท่องเที่ยว


สถานที่ท่องเที่ยวของตำบลร่องจิก

     ภูแปก กำลังจะถูกพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในเขต อ.ภูเรือ มีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงชัน มีที่ราบบนยอดเขา อากาศ หนาวเย็นตลอดทั้งปี มีไม้ป่านานาพันธุ์ และดอกกุหลาบพันปี มีจุดชมทัศนียภาพที่สวยงามหลายแห่ง ผาหินโยก สภาพบนยอดภูแปกเป็นที่ราบสลับสวนหิน และ ป่าสนสองใบ อากาศหนาวเย็นเพราะอยู่ใกล้กันกับบ้านหินสอ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่หนาวเย็นที่สุดใน อ.ภูเรือ ในช่วงเดือนเมษายนจะงามสะพลั่งไปด้วยดอกกล้วยไม้ป่า ทุ่งดอกกระเจียว และกุหลาบพันปี ในฤดูหนาวเหมาะที่จะไปสัมผัสอากาศอันหนาวเย็น ปัจจุบัน รถ 4 WD ขึ้นไปได้ประมาณ 5 กม.จากนั้นเดินเท้าอีกประมาณ 2 กม. ถึงยอดดอยเดินชมธรรมชาติมาพักแรมในจุดที่จอดรถ

กังหันวิดน้ำ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ใช้เป็นเครื่องทุ่นแรงในภาคการเกษตรกรรม ลักษณะของกังหันทำมาจากไม้ไผ่พื้นบ้านซึ่งมีลำต้นขนาดใหญ่และสูงมาก ซึ่งไผ่ชนิดมีอยู่เฉพาะพื้นที่ลาดชัน  จึงทำให้เป็นจุดสำคัญของชุมชน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลำน้ำห้วยข้าวมันไหลผ่าน ในปัจจุบันสามารถเข้าชมได้ที่ บ้านแก่ง บ้านร่องจิก และบ้านโนนแสงแก้ว

เส้นทางจักรยาน ปั่น ชม ชิม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านร่องจิก ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย โดยมีระยะทาง 3.6 กิโลเมตร บริเวณสองข้างทางระหว่างปั่นจักรยานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในพื้นที่ รวมไปถึงธรรมชาติที่แวดล้อมไปด้วยภูเขา สวนผลไม้ต่างๆ อาทิ เช่น แก้วมังกร ลำไยเงาะ เสาวรส

อีกทั้งยังมีนาข้าวที่เหลืองอร่ามทอดยาวตลอดเส้นทาง นอกจากนั้นยังมีสินค้าโอทอปจากกลุ่มแม่บ้านไม่ว่าจะเป็นข้าวโกรบ กระเป๋าจากเส้นพลาสติก

พระธาตุแตงโม ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านแก่ง ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ลักษณะองค์พระธาตุในปัจจุบัน เป็นอิฐที่ก่อเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ สัณฐานกลมลดหลั่นกันขึ้นไป ยอดสุดถูกพังทลาย ซึ่งมีอยู่ 2 องค์ ห่างกันประมาณ 60 เมตร ระหว่างองค์พระธาตุทั้ง 2 องค์ จะมีฐานอิฐสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ถูกดินทับถม และมีต้นไม้ปกคลุมเกือบมิด โดยทุกปีของเดือน 6 ก็จะทำบุญแจกธาตุ  เป็นวันแต่ง 1 วัน วันแจก 1 วัน

 

น้ำตกสายธารธรรม ตั้งอยู่บ้านกกโพธิ์ริมน้ำสาน ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แวดล้อมไปด้วยธรรมชาตินานาพันธ์ ลักษณะน้ำตกลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆ น้ำใส เย็น ตลอดทั้งปี ซึ่งอยู่ในระหว่างการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ต้นจันทน์ผายักษ์ อยู่บริเวณทางขึ้นภูแปก ลักษณะเป็นป่าดิบชื้น มีอยู่เป็นจำนวนมากเป็นดงขนาดใหญ่ ต้นที่ใหญ่ที่สุดมีขนาดถึง 7 คนโอบ สามารถขึ้นท่องเที่ยวได้สองเส้นทาง คือทางขึ้นบ้านร่องจิก และทางขึ้นบ้านแก่ง โดยทั้งสองเส้นทางนี้จะไปบรรจบที่ต้นจันทน์ผายักษ์บริเวณเดียวกัน

 

 

12/09/2018

1303

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th