ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า) หมู่ที่ 3


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถรรคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า) หมู่ที่ 3 บ้านนาคูณ  ต.ร่องจิก อ.ภูเรือ จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31/01/2019

670

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th