ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า บ้านนาคูณ หมู่ที่ 2 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาคูณ-บ้านปลาบ่า บ้านนาคูณ
หมู่ที่ 2 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29/05/2019

440

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th