สภาพทางเศรษฐกิจ


สภาพทางเศรษฐกิจ

การประกอบอาชีพของประชากร

– ปลูกพืชไร่ ได้แก่ ข้าว, ข้าวโพด, ขิง, ถั่วลิสง, ถั่วดำ

– ปลูกพืชสวน ได้แก่ ลิ้นจี่, ลำไย, ส้ม, มะขาม,แก้วมังกร

– เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค, กระบือ, สุกร, เป็ด, ไก่

 

รายได้ของประชากร

– รายได้เฉลี่ยประมาณ 25,000 บาท/คน/ปี

 

หน่วยธุรกิจในเขตตำบล

 โรงแรม                                                                       5          แห่ง

 ปั้มน้ำมันและก๊าช                                                         2          แห่ง

 โรงงานอุตสาหกรรม                                                     2          แห่ง

 โรงสีข้าว                                                                     8          แห่ง

 อู่ซ่อมรถจักรยานยนต์                                                    2          แห่ง

– ร้านขายของชำ                                                             26         แห่ง

– โรงฆ่าสัตว์                                                                   1          แห่ง

09/12/2016

873

ดูครั้ง

เทศบาลตำบลร่องจิก 
ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 42160
โทรศัพท์ 042-078-663


เว็บไซต์ : http://www.rongjig.go.th